Звіт директора про діяльність

Педагогічний колектив, вирішуючи поставлені проблеми, у 2017-2018 навчальному році дотримувався Законів України: «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про мову», «Про загальну середню освіту», Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, працював над реалізацією  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державних стандартів професійної освіти, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України.

Підготовка кваліфікованих робітників у ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» здійснюється у відповідності пріоритетних напрямів розвитку економіки та ринку праці міста, району та області за двома напрямками: сільськогосподарським та будівельним  на базі повної загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти за такими професіями:

 • штукатур, маляр, лицювальник-плиточник;
 • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії „А1”, «А2» „В1”), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія „С”);
 • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії „А1”), водій автотранспортних засобів (категорія „С”);
 • офісний службовець (бухгалтерія);
 • лицювальник-плиточник

Набір учнів проводиться в межах ліцензійного обсягу.

Контингент за напрямками підготовки

Будівельний напрямок

№ групи Назва  професії Код Програма навчання Термін навчання Курс Кількість Кількість учнів
Т/н В/н
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ШМ Штукатур 7133 СПТУ 3 1 1 1 20
Маляр 7141
Лицювальник – плиточник 7132
2 ШМ Штукатур 7133 СПТУ 3 2 1 1 20
Маляр 7141
Лицювальник – плиточник 7132
3 ШМ Штукатур 7133 СПТУ 3 3 1 1 17
Маляр 7141
Лицювальник – плиточник 7132
  Всього контингент         3 3 57

Сільськогосподарський напрямок

     Назва  професії Код Програма навчання Термін навчання Курс Кількість Кількість учнів
Т/н В/н
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ТВ Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2») 8331 СПТУ 3 1 1 2 31
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 7233
Водій автотранспортних засобів (категорія „С”) 8322
2 ТВ Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»)   8331   СПТУ 3 2 1 2 24
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 7233
Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 8322
3 ТВ Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А1», «А2», «В1») 8331 СПТУ 3 3 1 1 17
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 7233
Водій автотранспортних засобів (категорія „С”) 8322
11 ТВ Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А”) 8331 ТУ 1 1 1 1 20
Водій автотранспортних засобів (категорія „С”) 8322
11ОС Офісний службовець (бухгалтерія) 4121 ТУ 1 1 1 1 18
  Всього контингент         5 7 110

Аналіз набору та випуску  учнів

Професія Програма навчання Набір учнів 2017 року Випуск учнів 2018 року
1                                     2                                    3 4 5
1 Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник СПТУ 16 15
2 Тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського)  виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»),  слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування,  водій автотранспортних засобів (категорії „С”) СПТУ 20 17
3 Тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського)  виробництва (категорії «А»),    водій автотранспортних засобів (категорії „С”) ТУ 29 27
4 Офісний службовець (бухгалтер) ТУ 30 29
5 Лицювалик-плиточник ТУ 30 25
  Разом   125 113

Для проведення виробничого навчання в ліцеї працює 6 майстерень та 4 лабораторії, які забезпечують проведення уроків виробничого навчання за професіями.

Для ведення виробничої практики зі сільськогосподарського профілю ліцей використовує відведені для навчального процесу землі – 100 га.

У професійно-технічному навчальному закладі у 2017-2018 навчальному році працювали 29 педагогічних працівників: директор – 1 особа (3%), заступників директора – 2 особи (7%), майстрів виробничого навчання – 13 осіб (45%), викладачів – 8 осіб (27%), з яких 6 осіб (21%) – викладачі загальноосвітніх дисциплін, 2 особи (6%) – викладачі професійно-теоретичного циклу,  5 осіб (17%) – інші педагогічні працівники. Серед педагогічних працівників 2 особи мають педагогічне звання «старший викладач», 1 особа має педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії», 2 особи мають  педагогічне звання «майстер виробничого навчання другої категорії», 2 особи мають нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2 особи нагороджені Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, 3 особи нагороджені Подякою Міністерства освіти і науки України та 1 особа Грамотою Міністерства освіти і науки України.

            У 2017-2018 навчальному році  курси підвищення кваліфікації  у Сумському обласному  інституті післядипломної  педагогічної освіти  пройшли  3 педагогічні працівники; в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти на базі ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та дизайну» за напрямком курсів «Майстри виробничого навчання ПТНЗ» пройшли 2 майстри виробничого навчання.

Атестація педагогічних працівників ліцею у 2017-2018 навчальному році відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Атестовані на встановлення 12 тарифного розряду 1 педагогічний працівник, відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду та присвоєння педагогічного звання «майстер виробничого навчання другої категорії» 1 педагогічний працівник;  присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» – 1 викладач, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач» – 1 викладач.

Структура навчального року, режим роботи ліцею, робочі навчальні плани затверджені і відповідають чинному законодавству України.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими МОН України.

Робота ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» у 2017-2018 навчальному році була спрямована на вирішення науково-методичної проблеми НМЦ ПТО у Сумській області «Оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-методичної роботи в умовах реформування професійної освіти» та науково-методичної проблеми ліцею «Оновлення системи роботи педагогічного колективу ліцею щодо удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання, забезпечення органічного взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, поєднання навчального процесу з реаліями виробничого сьогодення». У 2017-2018 навчальному році заклад закінчив  ІІІ етап роботи (заключний) – узагальнення і систематизація результатів роботи над проблемою.

Колективна робота в ліцеї відбувалася з метою відпрацювання єдиного підходу до вирішення навчально-виховних проблем, обговорення актуальних питань та аналізу результатів педагогічної діяльності, як педагогічної роботи взагалі, так і окремих педагогічних працівників, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. В ліцеї працювали: педагогічна рада, методична рада, інструктивно-методичні наради, п’ять методичних комісій, школа молодого педагога та творча група викладачів.

             Творчі пошуки в удосконаленні вже відомих методів і засобів навчання та опанування   новими, інноваційними методами поширюються на всю систему методичної роботи. Саме тому у 2017-2018 навчальному році у професійно-технічному навчальному закладі «Путивльський професійний ліцей»  було проведено наступні заходи:

 • творчий звіт викладачів, які атестуються, на засіданні відповідної методичної комісії;
 • педагогічні читання «Сучасний професійно-технічний навчальний заклад у загальноєвропейському освітньому просторі: місія, імідж, перспективи», «Роль особистості педагогав сучасному освітньому просторі»;
 • виставка педагогічної творчості «Інноваційний підхід до викладання загальноосвітньої,  професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок, виховної роботи»;
 • презентація-захист власних методичних напрацювань;
 • педагогічні вечорниці (нетрадиційне засідання Школи молодого викладача);
 • методичні посиденьки  «Використання сучасних методів викладання предметів природничо-математичної підготовки»;
 • Тиждень молодого педагога;
 • дискусія-зустріч молодих викладачів з педагогами, які творчо працюють;
 • обмін досвідом «Мої педагогічні знахідки»;
 • виставка методичних напрацювань молодих викладачів «Зернини досвіду»;
 • випуск бюлетеню «Ініціатива і творчість молодих» тощо.

У 2017-2018 навчальному році викладачами було проведено ряд відкритих уроків та виховних заходів з використанням мультимедіа технологій, дидактичних ігор, проектної технології навчання, сучасних виробничих технологій тощо. Найбільш вдалими були: урок з англійської мови «Традиції у сім’ї» (Тітова С.О.); з правознавства  «Практичне заняття. Розв’язування правових ситуацій з цивільного, сімейного та трудового права» ( Капін А.В.); із української мови «Складні випадки відмінювання іменників» (Суховєєва Л. О.); з економіки «Безробіття і зайнятість трудових ресурсів» (Пануєва Ю.О.); урок професійно-теоретичної підготовки з предмету сільськогосподарські машини «Призначення, будова картоплезбиральних машин» (Черняков О.О.); урок з виробничого навчання на тему: «Технічне обслуговування зернозбирального комбайна» (Ремньов В.І.), Олімпійський урок, присвячений Дню фізичної культури і спорту (Воробйов В.В.).

З метою підвищення педагогічної і професійної майстерності, вивчення та впровадження новітніх технологій навчання та виховання, ефективної організації навчальної діяльності учнів, модернізації професійної освіти в ліцеї, створена творча група  у кількості 7 чоловік, яка працює над проблемою «Впровадження перспективних технологій навчання».

Член групи, викладач професійно-теоретичної підготовки Папка С.Ю., є учасником творчої групи викладачів професійно-теоретичної підготовки будівельного напрямку ПТНЗ Сумської області. У 2018 році  Папка С.Ю. в результаті спільної дослідницької діяльності з учнями груп будівельного профілю за професійного супроводу Тітової С.О., методиста  ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей», розробив інформаційно-методичний ресурс з професійно-теоретичної підготовки за професією лицювальник-плиточник. Директор Новобранний О.В.презентував інформаційно-методичний ресурс у рамках проведення конкурсу з тематичної номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу» на  Дев’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», яка проходила у м. Київ у березні 2018 року. За участь у конкурсі Путивльський професійний ліцей був нагороджений Золотою медаллю.

Викладач англійської мови Тітова С.О., член творчої групи, у квітні 2018 року прийняла активну участь у творчій майстерні для викладачів іноземної мови та викладачів професійно-теоретичної підготовки в рамках проекту «Упровадження інтегрованого навчання при підготовці кваліфікованих робітників», яка проходила на базі ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище».

За результатами ІІІ етапу обласного огляду-конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення предметів «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство» у ПТНЗ Сумської області   Капін А.В., викладач історії та правознавства, отримав Диплом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за участь у ІІІ етапі вищезазначеного конкурсу.

 У травні 2018 року на базі ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» було проведено навчально-практичний семінар заступників директорів з навчально-виробничої роботи «Формування контингенту учнів та підвищення якості підготовки сучасних кваліфікованих робітників – головні завдання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

      Вся діяльність педагогічних працівників була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, технологій навчальної діяльності з метою сприяння  формуванню життєвих компетентностей учнів, що і дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та навчально-виробничій діяльності.

Результативність участі учнів закладу  у конкурсах на обласному, Всеукраїнському та Міжнародному рівнях у 2017-2018 навчальному році

№ з/п Назва конкурсу Кількість  учнів, які брали участь Результативність
1.   Обласний фестиваль художньої самодіяльності «Таланти профтехосвіти»     8 учнів, Зайкін О.Г., керівник гуртка художньої самодіяльності Учасники заключного етапу  фестивалю
2. ІІ етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів ПТНЗ в номінації «Література» Чигрин Вікторія Лапузін Олександр 9 місце
  4. ІІ етап  VІІІ Міжнародного конкурсу  ім.  Т. Шевченка серед учнів ПТНЗ Сумської  області Суржиков Володимир Савенков Олександр   4 бали (з 10 балів) – 6 місце 6 балів (з 10 балів) – 5 місце  
5. ІІ етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика серед учнів ПТНЗ Сумської  області   Суржиков Володимир Савенков Олександр 16,75 балів (з 30 балів) – 8 місце 20 балів (з 33,25 балів) – 7 місце    
6. Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня – 2018» 4 учнів  3-Сертифікати  учасників 1 – Добрий результат
7. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2018» 10  учнів 1– Добрий результат  9 – Сертифікати  учасників  
8. Міжнародний учнівський  конкурс юних істориків «Лелека – 2018» 10 учнів 10 – Сертифікати учасників  
12. Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» 2 учні 2  – Сертифікати учасника
  Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник – 2018» 2 учні 1 – Сертифікат учасника 1 – Диплом III ступеня регіонального рівня
13. ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» Суржиков Володимир ІІІ місце
14. Командні змагання з бадмінтону серед юнаків за програмою XXXII обласної спартакіади учнів ПТНЗ Суржиков Володимир Шиченко Володимир Висоцький Олександр І місце
15. Змагання з легкої атлетики (біг – 1500м) за програмою XXXII обласної спартакіади учнів ПТНЗ Чертушкін Євгеній ІІ місце
  Змагання з легкої атлетики (біг – 800м) за програмою XXXII обласної спартакіади учнів ПТНЗ Маденов Никита ІІІ місце
16. ХХХ І обласна спартакіада серед професійно-технічних навчальних закладів (змагання з поліатлону) Рибалко Владислав Прудіус Владислав Савченко Михайло ІV місце
17. ХХХІІ обласна спартакіада серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Команда учнів закладу І місце

            У 2017-2018 навчальному році  1 учень групи ТУ за професією офісний службовець(бухгалтерія) та 1 учень групи СПТУ за професією штукатур, маляр, лицювальник-плиточник отримали диплом з відзнакою. Але, на жаль, за останні три роки відсутні учні, які отримують золоті та срібні медалі.

Планування та організація навчально-виховної діяльності у ДПТНЗ «Путивльський  професійний ліцей»   забезпечується відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2002 року № 257 «Про затвердження Примірного положення про організацію і проведення виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах».

За навчальний рік було проведено 75 загальноліцейних заходів, обсяг задіяних в них учнів – близько 185. Колектив  ліцею брав участь в обласних заходах, де на високому рівні представляв свій навчальний заклад.

          З метою підвищення інтересу до навчання, активної громадської позиції, продовжуючи кращі традиції минулих років, проводилися  акції доброчинності, тижні учнівського самоврядування, традиційні свята тощо.

           Велика увага приділялась питанню соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких  у навчальному закладі налічувалось 6 особи.

          Були створені всі необхідні умови для розвитку і діяльності органів учнівського самоврядування. Питання виховної і профілактичної роботи заслуховувались на педагогічній раді закладу. Працювала циклова комісія керівників груп та викладачів фізичної культури, 2 гуртки художньої самодіяльності, 2 спортивні секції, 12 предметних гуртків, 12 гуртків професійної творчості, в яких займалося 95% учнів.                                              

           Актуальним напрямком виховної роботи в ліцеї залишається виховання молодого покоління в дусі патріотизму, формування в учнів навичок культури здоров`я, безпечної поведінки, підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнопоління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу тощо.

У 2017-2018 навчальному році було проведено зустрічі учнів із діячами культури (письменниками, поетами), медичними працівниками, працівниками органів внутрішніх справ (ССД, СЮП); організовано заходи щодо попередження злочинності та правопорушень, протидії розповсюдженню наркоманії, пияцтва, тютюнопаління, захворювання на СНІД, торгівлі людьми; працював штаб з профілактики правопорушень та наркопост; велася активна співпраця з віділами сім`ї та молоді Сумської області з питань захисту прав дітей-сиріт.

        У гуртожитку ліцею мешкало 110 учнів, для яких були створені всі необхідні соціально-побутові умови та організовувалося дозвілля в позаурочний  час.

        Велика увага приділялася контролю за відвідуванням уроків учнями, співпраці з батьками. Працював батьківський лекторій.

Навчальний заклад виконував вимоги Постанов Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» та від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, забезпечуючи одноразовим гарячим харчуванням усіх учнів, трьохразовим – тих, які проживають у гуртожитку.

Питання організації харчування знаходиться на постійному контролі адміністрації закладу. Функціонує їдальня (розрахована на 73 місця), яка забезпечена технологічним обладнанням та посудом відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. Завідуючою їдальнею ведеться відповідна документація. Щоденно в їдальні харчується близько 155 учнів. Учні-сироти  отримують трьохразове безоплатне  гаряче харчування. Питання харчування систематично висвітлюються на батьківських зборах, педрадах,  нарадах при директорі тощо.

Професійно-технічний навчальний заклад налічує 31 одиницю сучасної комп’ютерної техніки, із  яких 17одиниць використовується в навчально-виховному процесі: 16 одиниць налічує кабінет інформатики, 1 одиниця знаходяться у бібліотеці. Адміністративний персонал закладу використовує в роботі 14комп’ютерів.

Аналізуючи роботу веб-сайту ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» за останні три навчальні роки, можна зробити висновок, що робота веб-ресурсу навчального закладу постійно вдосконалюється. Регулярно збільшується кількісний показник розміщеня інформації, змінюється її якість та загальне графічне оформлення.

Популярність веб-сайту серед учнів та педпрацівників можна визначити за кількістю відвідувачів, яких на сайті навчального закладу станом на 06.07.2018 – 56850.

Професійно-технічний навчальний заклад у 2017-2018 навчальному  році виконав плановий обсяг державного замовлення на підготовку робітничих кадрів на 104 % (125 осіб).

Рік План набору Фактично набрано %
2017 120 125 104

У 2017-2018 навчальному році у ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» за державним замовленням навчалась 201 особа. Випуск кваліфікованих робітників професійно-технічного навчального закладу в 2017-2018 навчальному році становив 113 осіб (56 %), працевлаштовано 98 осіб (87 %).

Закінчення навчального року станом на 01.07.2018

Загальна кількість учнів станом на початок навчального року Випуск Перехідний контингент
всього з них сиріт медалістів дипломів з відзнакою всього з них сиріт відмінників навчання
193 113 2 2 79 2

Рівень навчальних досягнень учнів за підсумками ДКА

№ з/п Професія Кількість випускників Із них випущено за результатами Результати Отримали
ДКА та поетапної атестації документи про освіту Довідку про навчання Дві і більше професій
ДКА високий рівень достатній рівень середній рівень Дипломи Свідоцтва
Усього у т.ч. з відзнакою
1 Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин  та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорії «С») 17 16 2 10 5 16 1 16
2 Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник 15 15 1 12 2 15 1 15
3 Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1»), водій автотранспортних засобів (категорії «С») 27 27 2 8 17 27 27
4 Офісний службовець (бухгалтер) 29 29 1 23 5 29 1
5 Лицювалик-плиточник 25 25 21 4 25
Разом: 113 112 6 74 33 112 2 1 58

Підсумки

проведення державної підсумкової атестації

 у ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»

 (2017-2018 навчальний рік)

Математика  
Річна оцінка Державна підсумкова атестація % відп.
П.Р. Кільк./ % С.Р. Кільк./ % Д.Р. Кільк./ % В.Р. Кільк./ % Н/а (причини) П.Р. Кільк/ % С.Р. Кільк./ % Д.Р. Кільк./ % В.Р. Кільк./ % Не з’явил. (причини)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19/61 12/39 20/64 11/36 97
Загальний середній бал з математики – 6,1 Загальний середній бал по ДПА з математики – 6,1
Українська мова  
П.Р. Кільк./ % С.Р. Кільк./ % Д.Р. Кільк./ % В.Р. Кільк./ % Н/а (причини) П.Р. Кільк/ % С.Р. Кільк./ % Д.Р. Кільк./ % В.Р. Кільк./ % Не з’явил. (причини) % відп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28/90 3/10 20/65 10/32 1/3 29
Загальний середній бал з української мови – 5,5 Загальний середній бал по ДПА з української мови (ЗНО) – 3,9
Фізика  
П.Р. Кільк./ % С.Р. Кільк./ % Д.Р. Кільк./ % В.Р. Кільк./ % Н/а (причини) П.Р. Кільк/ % С.Р. Кільк./ % Д.Р. Кільк./ % В.Р. Кільк./ % Не з’явил. (причини) % відп.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6/15 24/77 1/3 6/19 24/77 1/3 100
Загальний середній бал з фізики – 7,0 Загальний середній бал по ДПА з фізики –6,9

Аналізуючи підсумки державної підсумкової атестації у порівнянні з річним оцінюванням, можна зробити висновок, що розбіжність за показником середнього балу майже відсутня. Це є свідченням об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів протягом терміну вивчення навчальних предметів. Але, поряд з тим, негативним є те, що 65% учнів мають початковий рівень навченості з української мови за результатами ДПА у формі ЗНО.

У 2017-2018 навчальному році виконано наступні ремонтні роботи:

 1. Відремонтовано кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи, кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.
 2. Пофарбовано вікна, двері, підлогу, столи та стільці в 16 навчальних  кабінетах.
 3. Пофарбовано підлогу в бібліотеці, актовій залі, коридорах, фойє навчального корпусу, стіни сходової площадки.
 4. Виконано ремонт лабораторії тракторів, будівельних матеріалів, майстерні мулярів, пічників; ремонт фасаду майстерень і цоколя навчального корпусу.
 5. Виконано ремонт (90 м2) даху лабораторного корпусу.
 6. Відремонтовано 3 вікна в кабінеті інформатики та інформаційних технологій.
 7. Виконано ремонт 16 кумнат, фойє, сходової площадки, санвузлів,  душової кімнати у гуртожитку.
 8. Підготовлена до нового навчального року їдальня ліцею. Виконано ремонт стіни варочного цеху із заміною плитки, підлоги варочного цеху, цеху приготування продуктів, санвузла та зали їдальні.
 9. Виконано ремонт систем водопостачання та опалення навчального корпусу, лабораторного корпусу, майстерень і гуртожитку ліцею.
 10. Влаштовано засіб дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу у котельні навчального корпусу. Проведено технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання обладнання котелень. Виконано повірку засобів вимірювальної техніки та роботи по внутрішньому обслуговуванню котлів.

Пріоритетні напрямки роботи на 2018-2019 навчальний рік

Педагогічний колектив ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей», виходячи з підсумків навчальної, виробничої та виховної  роботи за 2017-2018 н.р., з метою подальшого підвищення якості навчально-виховного процесу та рівня підготовки кваліфікованих робітників, визначає наступні напрямки роботи на 2018-2019 навчальний рік :

 1. Оновлювати  матеріально-технічну базу навчального закладу відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної)освіти.
 2. Забезпечувати всебічний розвиток особистості учнів, поєднуючи принципи гуманізації і демократизації в освітньому процесі.
 3. Контролювати своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямками професійної підготовки.
 4. Впроваджувати у навчально-виробничий процес сучасні  інноваційні технології з використанням новітніх матеріалів, сировини, обладнання.
 5. Дотримуватись принципів індивідуалізації і диференціації у навчанні та вихованні.
 6. Упроваджувати компетентнісний підхід та елементи дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників.
 7. Залучати учнів до професійно-предметних  гуртків за напрямками підготовки та факультативів, спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності.
 8. Проводити профілактичну роботу з метою недопущення відрахувань учнів з навчального закладу:
 9. систематизувати  роботу з підвищення іміджу навчального закладу;
 10. підвищити рівень роботи зі складними учнями;
 11. підвищити якість і ефективність роботи з батьками.
 12. Зосередити увагу педагогічного  колективу навчального закладу  на вивченні нових виробничих технологій.
 13. Забезпечувати якісну підготовку кваліфікованих робітників у відповідності до основних напрямків розвитку економіки та ринку праці регіону.
 14. Удосконалити профорієнтаційну діяльність навчального закладу шляхом проведення майстер-класів відповідно до переліку професій навчального закладу.
 15. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями, залучаючи їх до участі в роботі факультативів, гуртків, відвідування консультацій.
 16.  Залучати учнівську молодь до діяльності учнівського самоврядування в навчальному закладі.
 17. Створювати умови для безпечної життєдіяльності учнівського та педагогічного колективу на рівні нормативних вимог.
 18. Залучати майстрів виробничого навчання та учнів до конкурсів професійної майстерності.
 19. Створити належні житлово-побутові умови для учнів гуртожитку.
 20. Забезпечувати учнів харчуванням відповідно до вимог чинного законодавства, особливо учнів із числа соціально-незахищеної категорії.
 21. Співпрацювати з  роботодавцями щодо надання першого робочого місця для випускників навчального закладу.
 22. Організувати співпрацю з роботодавцями по комплектуванню державного замовлення на новий навчальний рік.
 23. Розширити спектр надання освітніх послуг та виробничої діяльності з метою залучення коштів позабюджетних надходжень для оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічного навчального закладу:

      – у сфері освітньої діяльності:

      а) відкриття платних груп перепідготовки водіїв категорії «В» в межах ліцензійного обсягу;

      б) налагодження виробництва та збуту садово-городнього інвентарю;

            –  у сфері житлово-комунальних    послуг:

      а) надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитку для тим часового проживання;

               – інші послуги:

         а) збільшення обсягів вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції (зернові    

         культури);

            б) збільшення  автопослуг та надання послуги сільськогосподарської техніки населенню та   

            фермерським підприємствам.