Нормативно-правова БАЗА

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Про освіту

Про професійну (професійно-технічну) освіту

Про публічні закупівлі

Про звернення громадян

Кодекс законів про працю України

Про оплату праці

Про охорону праці

Про колективні договори і угоди

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Про відпустки

Про запобігання корупції

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

Про затвердження Змін до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

Про затвердження Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту

Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України

Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Про удосконалення методичної роботи в системі ПТО

Державні стандарти професійно-технічної освіти

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

Наказ МОН України «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної освіти»

Наказ МОН України «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників.

Договір про дуальну форму навчання

ПОСТАНОВИ КМУ

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад

Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету

Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти

Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Про ліцензування освітніх послуг

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них

Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій

Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності

Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування

Про реалізацію статті 18-1 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Про доповнення пункту 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти

Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації

Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах