8331 ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО (ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО) ВИРОБНИЦТВА (КАТЕГОРІЇ “А1”)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Професія, що потрібна селу і народному господарству України є професія тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кожний п’ятий працівник сільського господарства – тракторист.

Ця цікава і романтична професія для тих, хто любить природу,  відкриває широкі можливості для вдосконалення професійної майстерності та втілення на практиці творчих задумів. Сучасний трактор – машина дуже складна, в її конструкції поєднані досягнення багатьох наук – теплотехніки, гідравліки, механіки, електроніки, конструювання, технології машинобудування, а також наук, пов’язаних з експлуатацією тракторів.

Сучасний тракторист володіє знаннями та навиками багатьох сільськогосподарських професій: водія, саме тракториста, механіка, знає будову і правила експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин,  систему технічного обслуговування машинно-тракторного парку, ознаки основних несправностей і способи їх усунення. Він має  необхідні знання основних правил агротехніки і прогресивної технології механізованих робіт з вирощування сільськогосподарських культур.

Тракторист-машиніст працює на гусеничних і колісних тракторах з причіпними, навісними та напівнавісними сільсько­господарськими машинами і знаряддями, на зернових і спеціальних збиральних комбайнах. Тракторист виконує механізовані роботи з обробки ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, а також посіву, посадки сільськогосподарських культур і догляду за рослинами.

8322 ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (КАТЕГОРІЇ “С”)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Рух – основна умова сучасного життя. Водій – одна з найбільш потрібних професій на ринку праці. Вона дуже потрібна для нашого суспільства. Обсяги роботи для водіїв не зменшуються.

Автомобільний транспорт займає провідне місце, він використовується для перевезення людей і доставки вантажів, використовується і великими підприємствами, і приватними підприємцями. У загальному потоці машин можна бачити безліч вантажних автомобілів різного призначення. Із зростанням кількості автомобілів, ускладненням їх конструкцій, що поліпшують умови праці водія та підвищується їхня надійність, довговічність, економічність і екологічність, підвищуються вимоги до рівня професійної підготовки водіїв. Для водія характерне поняття «робоче місце» – автомобіль і «робоча зона» – дорога. Робоче місце – автомобіль є місцем підвищеної небезпеки.

Професійно важливі якості водія:

хороший зір;

точність і координованість рухів;

врівноваженість;

 терпіння;

спостережливість;

уважність;

високий рівень технічного та логічного мислення;

 просторова уява;

концентрація уваги;

оперативна та довготривала пам’ять;

відчуття відповідальності;

ввічливість;

акуратність.