8331 ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО (ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО) ВИРОБНИЦТВА (КАТЕГОРІЇ “А1”, “А2”, “В1”)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Професія, що потрібна селу і народному господарству України є професія тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кожний п’ятий працівник сільського господарства – тракторист.

Ця цікава і романтична професія для тих, хто любить природу,  відкриває широкі можливості для вдосконалення професійної майстерності та втілення на практиці творчих задумів. Сучасний трактор – машина дуже складна, в її конструкції поєднані досягнення багатьох наук – теплотехніки, гідравліки, механіки, електроніки, конструювання, технології машинобудування, а також наук, пов’язаних з експлуатацією тракторів.

Сучасний тракторист володіє знаннями та навиками багатьох сільськогосподарських професій: водія, саме тракториста, механіка, знає будову і правила експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин,  систему технічного обслуговування машинно-тракторного парку, ознаки основних несправностей і способи їх усунення. Він має  необхідні знання основних правил агротехніки і прогресивної технології механізованих робіт з вирощування сільськогосподарських культур.

Тракторист-машиніст працює на гусеничних і колісних тракторах з причіпними, навісними та напівнавісними сільсько­господарськими машинами і знаряддями, на зернових і спеціальних збиральних комбайнах. Тракторист виконує механізовані роботи з обробки ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, а також посіву, посадки сільськогосподарських культур і догляду за рослинами.

7233 СЛЮСАР З РЕМОНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Машини в сільському господарстві працюють у складних умовах. Різноманітний рельєф полів викликає постійні зміни режиму роботи, підвищене динамічне навантаження, вібрацію. Велика запорошеність чи надмірне зволоження ґрунтів спричиняє проникнення абразивних часток до поверхні тертя та їх прискорене пошкодження. Тому вже через кожні 2-3 роки нові машини потребують ремонту. Всі ці роботи виконує Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування.

Слюсар з ремонту  сільськогосподарських машин і устаткування обслуговує трактори, комбайни різних марок та значний парк машин: Ґрунтообробні (плуги, борони, лущильники, культиватори, котки), поливні, посівні та посадочні, машини для захисту рослин, для заготівлі сіна чи силосування, для збирання технічних культур і картоплі, зерноочисних та багато інших. Жодна сільськогосподарська машина або механізм не можуть бути відремонтовані без розбирання, припасування, регулювання, тобто без участі слюсаря. Слюсар з ремонту сільсько­господарських машин та устаткування – ліквідовує несправності машин та окремих механізмів, подовжує термін їхньої роботи, повніше використовує ресурс усіх вузлів машин.

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування має  знання механіки, математики, креслення, знає  будову, принцип дії, призначення та правила експлуатації машин і способи усунення несправностей; способи застосування і зберігання вимірювального інструменту; основні властивості металів, основи організації ремонтного виробництва і слюсарної справи.

Здатність швидко і точно встановлювати причину несправності – одне з головних умінь слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування. Ця професія вимагає добрих розумових здібностей та знання багатьох систем техніки. Коли сталась якась механічна чи електрична несправність, слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування з’ясовують симптоми того, що трапилося, і встановлюють, що саме треба ремонтувати.

8322 ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (КАТЕГОРІЇ “С”)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Рух – основна умова сучасного життя. Водій – одна з найбільш потрібних професій на ринку праці. Вона дуже потрібна для нашого суспільства. Обсяги роботи для водіїв не зменшуються.

Автомобільний транспорт займає провідне місце, він використовується для перевезення людей і доставки вантажів, використовується і великими підприємствами, і приватними підприємцями. У загальному потоці машин можна бачити безліч вантажних автомобілів різного призначення. Із зростанням кількості автомобілів, ускладненням їх конструкцій, що поліпшують умови праці водія та підвищується їхня надійність, довговічність, економічність і екологічність, підвищуються вимоги до рівня професійної підготовки водіїв. Для водія характерне поняття «робоче місце» – автомобіль і «робоча зона» – дорога. Робоче місце – автомобіль є місцем підвищеної небезпеки.

Професійно важливі якості водія:

– хороший зір;

– точність і координованість рухів;

– врівноваженість;

– терпіння;

– спостережливість;

– уважність;

– високий рівень технічного та логічного мислення;

– просторова уява;

– концентрація уваги;

– оперативна та довготривала пам’ять;

– відчуття відповідальності;

– ввічливість;

– акуратність.